Användarvillkor

Förenings-/organisations-/företagssidor

Sandhems Textiltryck erbjuder avtalskunder som föreningar, organisationer och företag särskilda sidor på www.sandhemstextiltryck.se (”Webbplatsen”) som är designade efter respektive ändamål (”FOF-shop”).

Du som är medlem i en förening eller organisation som vi har avtal med har tillgång till deras FOF-shop. I FOF-shopen säljs utvalda produkter (”FOF-produkter”) till dig som konsument (”Kund”) samt andra produkter med särskilda avtalspriser. För att du som Kund ska få tillgång till FOF-shopen krävs att minst 1 familjemedlem i hushållet är betalande medlem eller deltagare hos en av våra sammarbetspartners. För företagsshoppar gäller de villkor som finns i ert specifika företagsavtal.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Sandhems Textiltryck accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Sandhems Textiltryck förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter, medlemsuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Ansvar

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Sandhems Textiltrycks behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy

Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Sandhems Textiltryck om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.

Om Sandhems Textiltryck misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter på något sätt eller annars bryter mot Villkoren har Sandhems Textiltryck rätt att stänga av Kunden. Sandhems Textiltryck har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Uppgifter för användarkonton sparas i två år. Om Kunden inte varit inloggad under denna tidsperiod raderas alla kundens uppgifter.

Medlem i flera föreningar?

Om du som Kund är medlem i flera föreningar kräver systemet att du registrerar ett konto per förening/organisation du vill ha tillgång till. Varje konto behöver separata e-postadresser.

Särskilda villkor för FOF-produkter

FOF-produkter som är uttagna att säljas via dessa sidor har anpassats med emblem och namn. På FOF-produkter kan Kunden välja att köpa till olika typer av personliga tryck. Vilka tryck som erbjuds samt tilläggskostnad för detta anges vid respektive FOF-produkt.

OBS! Ingen ångerrätt på FOF-produkter efter att de förädlats (tryckts eller broderats).